Home Justlaw

Nieuws

30 juli 2019

Ook VN Mensenrechtencomité tikt Nederland hard op de vingers over Groningen

Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties heeft zeer krachtige aanbevelingen gedaan aan de Nederlandse Staat over de situatie in Groningen. Een groot succes voor Groningers, De Groninger Bodem Beweging. Trots dat wij hen vanuit JustLaw mochten ondersteunen.

Het comité, dat het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten bewaakt, uit in een analyse van Nederland dat het zich zorgen maakt over de veiligheid en het welzijn van de inwoners van de regio Groningen als ook over hun privéleven in hun huizen. Het verwijst daarbij naar drie mensenrechten: het recht op leven, privacy en familie(leven).

 

De Nederlandse Staat moet volgens het Mensenrechtencomité (par. 34. en 35.):

  • (a) De noodzakelijke maatregelen nemen om de fysieke veiligheid en het geestelijk welzijn van mensen die in de omgeving van de gaswinning in Groningen wonen te verzekeren. Zo ook de beveiliging en veiligheid van hun huizen;
  • (b) Zorgen voor correcte en passende schadevergoeding voor de slachtoffers en voorkomen dat toekomstige schades plaatsvinden in relatie tot de gaswinning;
  • (c) Zorgen voor een zinvolle participatie van, en overleg en consultatie met, bewoners van Groningen bij het ontwerpen en uitvoeren van het afbouwplan.

Een uitgebreide weergave van de ‘Concluding observations CCPR/C/NLD/CO/5’ zijn online te lezen op de site van het Comité onder het kopje Nederland; klik hier.

Extra druk op Nederlandse regering

“Wij hopen dat deze aanbevelingen een extra stimulans zijn voor de Nederlandse regering om de gedane beloften nu echt eens om te zetten in daden. Ondanks dat de regering claimt dat de situatie wordt opgelost, merken Groningers er niets van. Mensenrechten worden hier elke dag geschonden, doordat de Nederlandse Staat het recht op leven, familieleven en (veilig en) adequaat wonen niet eerbiedigt.” aldus GBB vicevoorzitter Derwin Schorren.

Van de Venis heeft in naam van de GBB de VN erop gewezen dat de Nederlandse overheid onvoldoende doet om de rechten van Groningers te respecteren, beschermen en verwezenlijken:

“Het gaat duidelijk niet goed met de mensenrechten van Groningers en met de mensenrechten van alle Nederlanders in relatie tot onze leefomgeving. We hebben een overheid en kabinet dat wereldwijd vertelt hoe het zou horen, maar zelf glasheldere VN- aanbevelingen uit 2017 niet heeft opgepakt. Deze aanbevelingen van het Mensenrechtencomité kunnen niet worden genegeerd, ook omdat het als prioriteit is aangemerkt en Nederland over twee jaar over de voortgang moet rapporteren.”