Home Justlaw

Nieuws

25 maart 2020

Publicatie: "Hoog tij(d) voor een Natuurschap Waddenzee. Voorstel voor een nieuwe vorm van governance van de Waddenzee."

Prof. Tineke Lambooy, Christiaan Stokkermans en ik introduceren in deze publicatie 'Het Natuurschap' om natuur een stem én een goede juridische basis te geven in onze samenleving. 'Rights of Nature' in ons kikkerlandje via een (natuur)rechtspersoon: het Natuurschap.

Publicatie:
Na onze publicatie "A case for granting legal personality to the Dutch part of the Wadden Sea", werden we gevraagd om een kortere, aangepaste, versie te schrijven in het Nederlands.

 

In a nutshell: De bescherming en governance van Werelderfgoed Waddenzee is op dit moment erg zwak. De plannen voor de verbetering ervan ook. Wij pleiten voor de introductie van een nieuwe publiekrechtelijke rechtspersoon, het Natuurschap, waardoor de natuur zelf beter vertegenwoordigd wordt in de samenleving.

 

Hoe dit Natuurschap Waddenzee precies zou moeten worden ingericht, vraagt om nader onderzoek.

 

Dat lijkt ons, mede vanuit het Lab Toekomstige Generaties, mooi en wenselijk onderzoek en een democratisch experiment om mensen die zich bij de Waddenzee betrokken voelen de gelegenheid te bieden om invloed uit te oefenen op het beheer en behoud van dit prachtige natuurgebied voor huidige en toekomstige generaties.

Bekijk of download de publicatie via LinkedIn: "Hoog tij(d) voor een Natuurschap Waddenzee. Voorstel voor een nieuwe vorm van governance van de Waddenzee."